img

Naše odhodlanie

Smerom
k udržateľnosti

Cocoa Life je globálny program udržateľnosti kakaa spoločnosti Mondelēz International. Kakao je hlavnou zložkou našej čokolády a je rozhodujúce pre našu obchodnú činnosť. Cieľ: dlhodobo zlepšovať životné a pracovné podmienky pestovateľov kakaa a ich rodín a okrem toho zabezpečovať výrobu kvalitného kakaa. Program Cocoa Life nám pomáha, aby sme pri výrobe čokolády Milka postupovali správne.

img

Postupovať správne znamená uchopiť komplexné výzvy, ktorým sú vystavení pestovatelia kakaa a ich komunity. K tomu patria napríklad klimatická zmena, nerovnosť pohlaví, chudoba a detská práca.


Program Cocoa Life rieši tieto výzvy komplexne v šiestich štátoch, v ktorých sa pestuje kakao: Ghana, Pobrežie Slonoviny, Indonézia, Dominikánska republika, India a Brazília. Program Cocoa Life pracuje na mieste, ruka v ruke s mužmi a ženami, ktorí z kakaa žijú. Pritom sa zameriavame na to, aby sa jeho pestovaním mohli uživiť. K tomu patrí tiež integrácia a posilnenie komunít a zachovanie a obnovovanie lesov.

Logo Mondelez International - Cacao Life

Über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg investiert Cocoa Life 400 Millionen US-Dollar, um 200.000 Kakaobauern zu unterstützen und das Leben von mehr als einer Million Menschen in Kakaogemeinden zu verbessern.


Bis 2025 beziehen alle Mondelēz International Schokoladenmarken ihren Kakao über Cocoa Life

Do roku 2025 budú všetky značky čokolády Mondelēz International odoberať kakao prostredníctvom programu Cocoa Life

Photo Classroom

V prospech detí

Odsudzujeme detskú prácu a spolupracujeme s mnohými partnermi na komplexnom riešení eliminácie detskej práce so zameraním na pestovateľské komunity. Náš zámer eliminovať detskú prácu má tri stupne: zameriava sa na prevenciu, monitorovanie a elimináciu, s dôrazom kladeným na odstránenie základných príčin detskej práce. . Pestovateľom kakaa pomáhame úspešne hospodáriť a sústavne pracujeme na odstraňovaní chudoby, umožnení ženám a komunitám vytvoriť infraštruktúru vzdelávania, aby mohli ich deti chodiť do školy.

Ukončiť detskú prácu na územiach západnej Afriky, kde sa kakao pestuje, nie je úloha, ktorú by sme dokázali zvládnuť sami. Na našej strane máme silných partnerov, ako je World Cocoa Foundation (WCF) a International Cocoa Initiative (ICI), aby sme vytvárali systematický prístup na úspešné odstraňovanie príčin detskej práce.

Photo FPO

Na posilnenie nášho zámeru sme poverili poradňu v oblasti ľudských práv Embode vykonaním kontroly detskej práce v komunitách dodávateľov kakaa v Republike Pobrežia Slonoviny, Ghane a v Indonézii. Na základe odporúčaní Embode spolupracujeme s vládnymi úradmi, dodávateľmi a mimovládnymi organizáciami.


Ďalšie informácie o programe Cocoa Life nájdete na: www.cocoalife.org

Za trvalo udržateľný rozvoj zdrojov palmového oleja

Naša klasická čokoláda Milka neobsahuje žiadny palmový olej. Palmový olej využívame v našich náplniach čokolád a tiež aj v niektorých
koláčoch a sušienkach . Palmový olej je zreteľne a viditeľne označený v zložení výrobkov.
Palmový olej je vďaka svojim vlastnostiam dôležitou súčasťou množstva našich receptov.

Foto zu Palmölanbau

Ľahko sa rozotiera, pri izbovej teplote má krémovú konzistenciu a dá sa použiť v množstve rôznych oblastí. Vďaka tomu je surovina dôležitým a nutným olejom vo výrobe potravín. Zasadzujeme sa o trvalo udržateľné obstarávanie palmového oleja s cieľom zachovania prirodzeného životného prostredia, zastavenia výrubu stromov, ochrany ľudských práv a zníženia klimatických zmien. Od roku 2018 odoberáme 100 percent nášho palmového oleja od dodávateľov, ktorí pracujú trvalo udržateľným a transparentným spôsobom.

Existujú rôzne dôvody, prečo aj mnohé iné spoločnosti používajú palmový olej. Koniec koncov aj preto, že alternatívy (napríklad sója) pri výrobe rovnakého množstva oleja päťkrát viac zaťažujú krajinu. To má zásadný význam vo svete, v ktorom je poľnohospodárska plocha vzácna. Preto sme pevne presvedčení, že je správne vyrábať palmový olej trvalo udržateľne a pevne sa toho držíme aj v našom akčnom pláne.

Viac o pláne Mondelēz International Palm Oil Action nájdete na: https://www.mondelezinternational.com/Snacking-Made-Right/ESG-Topics/Palm-Oil