AKO SÚŤAŽ FUNGUJE?

Čokoláda dark milk

Kúp si milku

Účtenka

Nahraj pokladničný doklad

200 eur

Vyhraj 200 eur a rovnakú sumu venujeme Slovenskému červenému krížu