AKO SÚŤAŽ FUNGUJE?

sections.howItWorks.price.0.alt

Kúp si milku

sections.howItWorks.price.1.alt

Nahraj pokladničný doklad

sections.howItWorks.price.2.alt

Vyhraj 200 eur a rovnakú sumu venujeme Slovenskému červenému krížu

CHCEM SA ZÚČASTNIŤ SÚŤAŽE

1/2 ÚDAJE O ÚČTENKE