1. Farmári

+
Dostávajú vaši farmári spravodlivo zaplatené?

Farmári pomáhajú s výrobou vysokokvalitného mlieka, ktoré prispieva k tomu, že je naša čokoláda Milka tak jemná. Spolupráca a partnerstvo s nimi je teda zásadné. Z tohto dôvodu za mlieko platíme primeranú cenu, ktorá odráža situáciu na trhu.

+
Kto je váš hlavný dodávateľ mlieka?

Úzko spolupracujeme s miestnymi dodávateľmi mliečnych surovín a alpské mlieko získavame z malých rodinných fariem. Máme uzavreté partnerstvo s radom dodávateľov a svoje zmluvy pravidelne revidujeme, aby naši dodávatelia dodržiavali naše vysoké štandardy.

+
Dodávajú vaši farmári mlieko aj vašim konkurentom?

S miestnymi dodávateľmi spolupracujeme pri odoberaní mlieka z malých rodinných fariem alpskej oblasti už 120 rokov. Toto partnerstvo je pre nás dôležité a zaisťuje nám pravidelný a spoľahlivý zdroj alpského mlieka. Naši dodávatelia niekedy spolupracujú aj s inými spoločnosťami, ktorým svoje alpské mlieko dodávajú.

+
Má odstránenie kvót na mlieko v roku 2015 v EÚ nejaký vplyv na mliečny priemysel v regióne (pozitívne alebo negatívne)?

Vzhľadom k tomu, že kupujeme alpské mlieko z konkrétnej oblasti, nemá to na naše dodávky mlieka dopad. S našimi dodávateľmi mlieka spolupracujeme ako partneri tak, aby sa alpské mlieko obchodovalo za spravodlivú trhovú cenu.

2. Ochrana álp

+
Aké dlhodobé iniciatívy, ktoré podporujú farmárčenie v Alpách, ste zaviedli?

Získavanie alpského mlieka je kľúčovou súčasťou nášho záväzku voči komunite a farmárom. Všetko mlieko obsiahnuté v Milke pochádza zo 100km okruhu alpskej oblasti, z približne 800 malých fariem, ktoré chovajú priemerne 60 kráv na farmu. Miestne alpské farmy v tejto konkrétnej malej oblasti podporujeme tým, že od nich mlieko odoberáme už 120 rokov. Mlieko je jedným z hlavných zdrojov príjmov farmárov tohto regiónu a pre nás je udržiavanie tejto tradície dôležité. Uzavreli sme tiež partnerstvo s národným parkom Hohe Tauern (Vysoké Taury), ktorého cieľom je ochrana Álp, a takisto podporujeme dlhodobý program biodiverzity.

+
Spolupracujete s niektorým z partnerov v Alpách na realizácii týchto cieľov?

Od roku 2007 spolupracujeme s národným parkom Hohe Tauern (Vysoké Taury) na spoločnej iniciatíve nazvanej "Lilac Loves Green", ktorá sa zameriava na ochranu a zachovanie jednej z najväčších chránených oblastí Álp a súvisiacu biodiverzitu. Ťažiskom tejto iniciatívy sú programy, ktoré monitorujú a merajú biodiverzitu, zdieľajú tieto informácie prostredníctvom online aktivít a vzdelávania a chránia a podporujú diverzitu prostredníctvom projektov vytvorených priamo pre národný park. Sme presvedčení, že to všetko prispieva k tomu, že si ľudia Alpy viac vážia a milujú ich a že sú vedení k láskyplnému správaniu k alpskej prírode.

+
Ako ovplyvňuje alpské farmárčenie a chov kráv životné prostredie? Aký dopad má váš dodávateľský reťazec na Alpy z hľadiska klimatických zmien?

Ako potravinárska spoločnosť sa zameriavame na znižovanie vplyvu skleníkových plynov ako u našich prevádzok, tak u našich dodávateľských reťazcov a zároveň sa sústredíme na to, aby dodávky našich kľúčových surovín pochádzali od dodávateľov, ktorí farmárom pomáhajú prispôsobiť sa meniacej sa klíme.

Viac informácií nájdete na: https://www.mondelezinternational.com/impact/sustainable-resources-and-agriculture/environmental-footprint.

3. Mlieko

+
Môžete definovať "alpské mlieko" a "alpský región"?

Alpské mlieko pochádza z alpskej oblasti. Alpské mlieko, ktoré sa používa na výrobu čokolády Milka, pochádza z údolia a vysoko položených údolí v Alpách a z alpského podhoria. Naše tvrdenia o 100% alpskom mlieku odkazujú na definície alpskej oblasti alebo Álp upravené Alpským dohovorom * a nemeckým spolkom pre mliekarenský priemysel (Milch Industrie Verband)**.

* Dohovor o ochrane Álp, ktorý v roku 1991 podpísali alpské štáty (Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Slovinsko, Lichtenštajnsko a Monako) a EÚ. Cieľom tohto dohovoru je udržateľný, cezhraničný rozvoj v alpskom regióne.

** MIV Positionspapier 'Alpen' (Stand: 14. februára 2012)

+
Získavate alpské mlieko (mliečne suroviny) udržateľným spôsobom?

Podporujeme snahy vedúce k transformácii udržateľnosti v mliekarenskom sektore, napríklad Rámec udržateľného mliekarenstva (Dairy Sustainability Framework (DSF)), čo je iniciatíva mliekarenského sektora, ktorej cieľom je definovať globálne princípy udržateľného mliečneho farmárčenia. Okrem toho sa tiež riadime štandardmi nášho priemyselného odvetvia a sledujeme, ako tieto štandardy spĺňame.

+
Aký vplyv má na značku Milka a na suroviny, ktoré vo svojej čokoláde používate, vzostup vegánstva?

Alpské mlieko je kľúčovou surovinou Milky už 120 rokov a pri vytváraní lahodnej, jemnej chuti, ktorú naši spotrebitelia poznajú a milujú, hrá významnú úlohu. Vážime si, že spotrebitelia si dnes môžu vybrať z mnohých rôznych druhov mlieka, a plne rešpektujeme, že niektorí ľudia sa rozhodnú pre vegánske výrobky. Milka sa bude naďalej snažiť o to, aby naši spotrebitelia mali z našej výbornej čokolády pôžitok, a alpské mlieko pre nás bude veľmi dôležitou surovinou aj v budúcnosti.

+
Je vaše mlieko tekuté / prírodné?

Požívame stopercentne prírodné alpské mlieko z približne 800 fariem, pričom každá má v priemere 60 kráv. Všetky farmy sa nachádzajú v 100km okruhu alpskej oblasti.

+
Nechápem, ako tak malé farmy / malé množstvo kráv môže pre Milku vyprodukovať dostatok mlieka?

100% alpské mlieko je iba jednou z kľúčových ingrediencií, ktoré na výrobu našej jemnej čokolády Milka používame. K ďalším veľmi dôležitým surovinám patrí napríklad: cukor, kakaové maslo a kakaová hmota. Ďalšie suroviny sa používajú výberovo, napríklad lieskové oriešky a príchute na zlepšenie chuti. Vzhľadom na to, že mlieko je len jedna z ingrediencií, ktoré na výrobu našej čokolády používame, nám množstvo mlieka, ktoré sa láskyplne ("jemne") na asi 800 farmách alpskej oblasti vyrobí, plne stačí.

+
Je mlieko v Milke bio, mlieko z pastvy alebo má certifikáciu Fairtrade?

Alpské mlieko, ktoré používame, nie je bio a nie je ani certifikované konkrétnou organizáciou.

+
Používa sa alpské mlieko (suroviny) vo všetkých vašich výrobkoch?

Milka je ako produkt verná svojim tradíciám a svojmu dedičstvu. Z tohto dôvodu je všetko mlieko v našej čokoláde 100% alpské mlieko, ktoré pochádza z približne 800 fariem v 100km okruhu alpskej oblasti. Pochádza z údolia a vysoko položených údolí Álp a alpského podhoria. Mlieko výlučne z alpskej oblasti používame pre našu čokoládu už viac ako 100 rokov.

Naše tvrdenia o 100% alpskom mlieku odkazujú na definície alpskej oblasti alebo Álp upravené Alpským dohovorom * a nemeckým spolkom pre mliekarenský priemysel (Milch Industrie Verband)**.

* Dohovor o ochrane Álp, ktorú v roku 1991 podpísali alpské štáty (Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Slovinsko, Lichtenštajnsko a Monako) a EÚ. Cieľom tohto dohovoru je udržateľný, cezhraničný rozvoj v alpskom regióne.

** MIV Positionspapier 'Alpen' (Stand: 14. februára 2012)

+
Koľko vašich fariem sa nachádza v podhorí Álp a koľko vysoko v Alpách?

Milka je ako produkt verná svojim tradíciám a svojmu dedičstvu. Z tohto dôvodu je všetko mlieko v našej čokoláde 100% alpské mlieko, ktoré pochádza z približne 800 fariem v 100km okruhu alpskej oblasti. Pochádza z údolia a vysoko položených údolí Álp a alpského podhoria. Mlieko výlučne z alpskej oblasti používame pre našu čokoládu už viac ako 100 rokov.

Naše tvrdenia o 100% alpskom mlieku odkazujú na definície alpskej oblasti alebo Álp upravené Alpským dohovorom * a nemeckým spolkom pre mliekarenský priemysel (Milch Industrie Verband)**.

* Dohovor o ochrane Álp, ktorú v roku 1991 podpísali alpské štáty (Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Slovinsko, Lichtenštajnsko a Monako) a EÚ. Cieľom tohto dohovoru je udržateľný, cezhraničný rozvoj v alpskom regióne.

** MIV Positionspapier 'Alpen' (Stand: 14. februára 2012)

+
Milku predávate v Číne aj inde vo svete. Je mlieko z alpskej oblasti obsiahnuté v tiež v týchto produktoch?

Áno. Mlieko z Álp sa používa pre výrobu čokolády Milka aj pre trhy mimo EÚ, vrátane Číny

+
Aké aditíva a stabilizátory do vášho mlieka a čokolády pridávate?

Pre výrobu jemnej čokolády Milka, ktorú naši spotrebitelia poznajú a milujú, používame len vysoko kvalitné suroviny. Základnými surovinami v každej tabuľke čokolády Milka sú kakao, mlieko a cukor. Príležitostne používame aj iné suroviny ako lieskové oriešky a príchute na zlepšenie chuti. Všetky použité suroviny sú na našich obaloch jasne uvedené, takže sa spotrebitelia podľa toho môžu pri nákupe rozhodovať.

+
Zdôrazňujete prirodzenosť Milky, aby vaši spotrebitelia verili, že konzumujú "zdravú" čokoládu. Vaša čokoláda však obsahuje E476 / E471, u ktorých je podozrenie z karcinogénnych účinkov. (>> týka sa to týchto výrobkov: Milka Luflée Alpenmilch, Luflée Caramel, Erdnuss Crisp, Milka & TUC, Milka & LU, Milka Caramel)

Vzhľadom na to, že bezpečnosť a kvalita našej čokolády je pre nás najvyššou prioritou, k výberu našich surovín vždy pristupujeme obzvlášť starostlivo. Okrem toho sú všetky aditíva v našich produktoch jasne uvedené na obaloch, takže spotrebitelia môžu svoj nákup zvážiť a sami sa rozhodnúť, či čokoláda spĺňa ich očakávania.

+
Aký je váš názor na cukor?

Najdôležitejšími surovinami každej čokolády Milka je kakao, mlieko a cukor. Snažíme sa, aby mali ľudia z čokolády potešenie a zároveň bola zaistená rovnováha, a práve z tohto dôvodu je a bude znižovanie cukru v centre nášho záujmu. Pravdou je, že v mnohých našich čokoládach Milka sme množstvo cukru už znížili.

+
Obsahuje Milka palmový olej?

V žiadnej z našich klasických čokolád Milka palmový olej nepoužívame. V širšom sortimente palmový olej používame ku tvorbe jemnej, krémovitej konzistencie náplňou našej čokolády, koláčov a sušienok. Problémy v sektore palmového oleja berieme veľmi vážne a zaviazali sme sa získavať palmový olej udržateľným spôsobom a zodpovedne voči životnému prostrediu a spoločnosti.

Viac o našom záväzku nájdete na: https://www.mondelezinternational.com/impact/sustainable-resources-and-agriculture/agricultural-supply-chain/palm-oil

+
Akú zodpovednosť voči zákazníkom má Milka vzhľadom na propagáciu zdravého stravovania?

V prvom rade veríme vo výrobu lahodnej a jemnej čokolády Milka, ktorú milujú všetci naši zákazníci. Vieme však tiež, že je aj našou úlohou pomáhať ľuďom viesť zdravší život. Vždy im odporúčame, aby si našu čokoládu dopriali v primeranej miere, tak aby sme si mohli všetci dovoliť trochu toho, čo máme radi bez toho, aby sme prekročili odporúčané denné množstvo. Z tohto dôvodu tiež ponúkame čokoládu v jednodávkovom balení, ktoré obsahuje 250 alebo menej kalórií.

4. Kakao

+
Čo je to Cocoa Life?

Našou vášňou je čokoláda. Kakao je základom našej čokolády, takže program Cocoa Life sa zasadzuje o to, že je naša čokoláda "vyrobená správne". Prostredníctvom nášho globálneho programu pre udržateľnosť kakaa, Cocoa Life, pracujeme priamo v teréne, spoločne s mužmi a ženami, pre ktoré kakao predstavuje obživu. Spoluvytvárame riešenia, ktoré vedú k tomu, že sa ľudia rozhodnú podnikať v oblasti pestovania kakaa, a ktoré vytvárajú komunity, ktoré majú svoj rozvoj vo vlastných rukách a zároveň chránia prírodné zdroje. Rozhodnúť sa pre logo Cocoa Life znamená, že každý môže milovať našu čokoládu, ako ju milujeme my, pretože je vyrobená "správne" a ohľaduplne (s "jemným" prístupom).

+
Ako je Milka do programu Cocoa Life zapojená?

Milka sa pripojila k programu Cocoa Life v roku 2018 a do konca roka 2019 bude všetko kakao použité v čokoládach Milka získavané udržateľným spôsobom prostredníctvom programu Cocoa Life. Vďaka tomuto programu pomáhame zlepšiť pozíciu 200 000 pestovateľov kakaa a do roku 2022 zlepšíme život viac ako miliónom ľudí v komunitách, ktoré sa pestovaniu kakaa venujú.

+
Ako získava Milka kakao prostredníctvom programu Cocoa Life?

Milka sa k programu Cocoa Life pripojila v roku 2018. Do konca roka 2019 získame prostredníctvom programu Cocoa Life udržateľným spôsobom dostatočné množstvo kakaa.

+
Uplatňujú farmári, s ktorými pracujete, udržateľné postupy?

Jednou z kľúčových činností programu Cocoa Life je školenie pestovateľov kakaa v oblasti správnych ekologických (environmentálnych) praktík. To pestovateľom umožňuje chrániť pôdu a lesy, kde kakao rastie, čím prospievajú ekosystému a komunitám, ktoré v ňom žijú. Do konca roka 2018 prešlo školením programu Cocoa Life ohľadom správnych ekologických praktík viac ako 114 000 pestovateľov.

+
Platíte pestovateľom kakaa mzdu, z ktorej sa dá dôstojne žiť?

Príjem pestovateľskej rodiny ovplyvňuje rad faktorov, napríklad počet dospelých v produktívnom veku, iné pestované plodiny, cena kakaa, stav miestnej ekonomiky a dostupnosť iných platených zamestnaní. Zároveň platí, že množstvo peňazí, ktoré každá domácnosť potrebuje, sa líši v závislosti na tom, kde rodina žije, koľko má členov, koľko majú rokov atď. Z tohto dôvodu skúmame problémy, ktorým pestovatelia kakaa a komunity čelia ako celok a spolupracujeme s rôznymi komunitami v závislosti na ich konkrétnych potrebách.
Vo väčšine našich krajinách pôvodu platíme bonus za lojalitu (peniaze navyše k cene za kakao), aby sme podporili pestovateľov v ich investíciách do farmy. Naše obchodné podmienky dávajú pestovateľom istotu, pretože si objem kakaa, ktorý si od nich každú sezónu kúpime, a bonus (ak sa na danú situáciu vzťahuje) dohadujeme vopred.

Veríme, že efektívne farmárčenie vedie k finančnej istote, a práve z tohto dôvodu ideme ešte ďalej a okrem bonusov poskytujeme farmárom tiež zručnosti potrebné na vybudovanie prosperujúceho živobytia, ktoré prispejú k tomu, že pestovanie kakaa sa pre nich teraz aj v budúcnosti stane podnikaním odolným voči vonkajším vplyvom. Sme presvedčení, že vytváranie miestnych príležitostí a príprava farmárov ich využívať na zlepšenie svojho príjmu je ten najudržateľnejší spôsob zvyšovania príjmu.

+
Dodávajú vašu dodávatelia kakao tiež vašim konkurentom?

Farmárom v komunitách Cocoa Life dávame príležitosť predávať nám svoje kakao. A hoci sú registrovaní ako komunity programu Cocoa Life, svoje kakao nám predávať nemusia a môžu ich predávať, komu chcú, vrátane našej konkurencie.

5. Blaho zvierat

+
Ako sa staráte o svoje kravy? Prečo je tento prístup "jemný"?

Blaho kráv, ktoré produkujú alpské mlieko pre čokoládu Milka, je pre nás a našich farmárov nesmierne dôležité. Spôsob, akým získavame mlieko, spĺňa vysoké štandardy definované nemeckým mliečnym štandardom pre riadenie kvality a neustále tiež pracujeme s dodávateľmi na podpore dobrých farmárskych praktík, akým je napríklad Rámec udržateľného mliekarenstva (Dairy Sustainability Framework (DSF).

Spolu s našimi dodávateľmi pracujeme na tom, aby farmári dodržiavali vysoké štandardy týchto rámcov, ako aj ďalšie požiadavky týkajúce sa udržateľnosti, prívetivého chovu dobytka a celkového zdravia zvierat. Kravy napríklad musia mať prístup k čerstvej vode a potrave, musia sa chovať v zariadeniach s čistou a suchou podstielkou a musia byť chránené pred zlým počasím. Toto všetko sa pravidelne kontroluje. Kravy tiež žijú v zdravom prostredí, sú obklopené horami, pohybujú sa na sviežom čistom vzduchu a pasú sa na zelených pastvinách a farmári, pre ktoré sú ich zvieratá remeslom aj vášňou, sa o ne láskavo (a s "jemnou" starostlivosťou) starajú.

+
Môžu sa kravy voľne pásť a na ako veľkom priestore musia žiť?

Sme presvedčení, že kravy by nemali trpieť hladom. Znamená to ľahký prístup k čerstvej vode a stravu, ktorá zaručuje plné zdravie a energiu. V závislosti na ročnom období a lokalite konzumujú kravy rôzne krmivo. Spásajú alpské pastviny, žerú krmoviny ("čerstvá šťavnatá vegetácia"), seno, silážové krmivo, obilie a do určitej miery tzv. "power krmivo".

+
Čím kravy kŕmite? Je to udržateľné?

Jsme přesvědčeni, že krávy by neměly trpět hlady. Znamená to snadný přístup k čerstvé vodě a stravu, která zaručuje plné zdraví a energii. V závislosti na ročním období a lokalitě konzumují krávy různé krmivo. Spásají alpské pastviny, žerou pícniny („čerstvá šťavnatá vegetace“), seno, silážové krmivo, obilí a do určité míry tzv. „power krmivo“.

+
Ako zaobchádzate s teľatami? Oddeľujete ich od kráv?

Po narodení sa o teľatá stará individuálne v ich malej stajni, aby boli v bezpečí, zdravé a oddelené od stáda a oveľa väčších kráv. Prostredie, v ktorých sú zvieratá držané, musí brať do úvahy ich potreby, a musí byť navrhnuté tak, aby boli chránené pred fyzickým a teplotným nepohodlím, strachom a stresom, a mohli sa prirodzene správať. Podporujeme také metódy chovu a rozmnožovania, ktoré umožňujú kravám voľný pohyb.

+
Prečo sa teľatá nezapočítavajú do priemerného počtu kráv na farmu? Ako to, že sa každoročne farmy nezväčšujú, keď sa teľatá rodia každý rok?

Teľatá sa do priemerného počtu kráv na farmu nezapočítavajú, pretože nedávajú mlieko, ktoré sa pre výrobu Milky používa. Toto je v alpskom farmárčení bežná prax.

+
Dodržiavate štandardy pre blaho zvierat?

Aby naša čokoláda Milka mohla obsahovať mlieko tej najvyššej kvality, spolupracujeme s našimi dodávateľmi a praktiky súvisiace s blahom zvierat neustále zlepšujeme.
Sme presvedčení, že blaho zvieraťa by sa malo vnímať z hľadiska "piatich slobôd (oslobodenia)":

• Oslobodenie od hladu, smädu a podvýživy - vďaka ľahkému prístupu k čerstvej vode a potrave, čo zviera udržuje zdravé a vitálne.
• Oslobodenie od fyzickej a teplotnej nepohody - vďaka poskytnutiu vhodného prostredia vrátane prístrešku a pohodlnej odpočinkovej zóny.
• Oslobodenie od bolesti, zranenia a choroby - vďaka prevencii alebo rýchlej diagnostike a adekvátnej liečbe.
• Oslobodenie od strachu a stresu - vďaka zaisteniu podmienok a zaobchádzaniu, ktoré sa vyhýbajú psychickému utrpeniu.
• Sloboda vyjadriť normálne správanie - vďaka poskytnutiu dostatočného priestoru, riadneho zázemia a spoločnosti zvierat svojho druhu.

Podporujeme snahy transformovať udržateľnosť v mliekarenskom sektore. To znamená podporu iniciatív, ako je napríklad Rámec udržateľného mliekarenstva (Dairy Sustainability Framework (DSF)), iniciatíva mliekarenského sektora globálne sa ohľadne udržateľnosti zladiť a definovať princípy udržateľného mliečneho farmárčenia. Uznávame tiež štandardy nášho priemyslu a sledujeme, ako sa nám pri dodržiavaní týchto štandardov darí.

+
Dochádza na vašich farmách k zákrokom typu odstraňovanie rohov?

Spoločnosť Milka podporuje také rozmnožovacie programy, ktoré predchádzajú potrebe odstraňovať dobytku rohy. Kým nebude potrebné odstránenie rohov eliminované, budeme podporovať uplatňovanie najlepších praktík riadenia.

+
Koľko fariem vám dodáva mlieko?

Spoločnosť Milka získava všetko mlieko z približne 800 malých fariem s priemerom 60 kráv na farmu zo 100km okruhu alpskej oblasti.

+
Ako ospravedlňujete skutočnosť, že používate mlieko určené teľatám?

Chápeme, že niektorí ľudia uprednostňujú nekonzumovať kravské mlieko. Alpské mlieko je pre značku Milka kľúčové, práve ono prispieva k jemnosti Milky a z tohto dôvodu sme sa zaviazali dodržiavať pri produkcii mlieka udržateľné farmárske princípy a správne praktiky týkajúce sa blaha zvierat.

+
Dostávajú vaše kravy hormóny alebo antibiotiká?

Kravy niekedy ochorejú, a aby sa mohli uzdraviť, potrebujú lekársku pomoc. Farmári používajú antibiotiká len vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné pre zdravie kravy. Mlieko kráv, ktorým sú podané antibiotiká zo zdravotného dôvodu, sa do spotrebného reťazca nedostane.

6. Obaly

+
Aké máte plány ohľadom udržateľnejších obalov a / alebo zníženia množstva odpadkov z obalov?

Spoločnosť Mondelēz sa zaviazala, že do roku 2025 budú všetky jej obaly recyklovateľné.

K ďalším našim záväzkom patria:

• Do roku 2020 bude papier u všetkých papierových obalov získavaný udržateľným spôsobom
• Do roku 2020 bude eliminovaných 65 miliónov kg obaľovacieho materiálu na svete
• Do roku 2025 poskytneme informácie o recyklovaní na jednotlivých trhoch

Cieľom stratégie udržateľnosti spoločnosti Mondelēz je naplniť našu dlhodobú víziu nulového odpadu z obalov. Chceme sa zamerať na dva ciele: uľahčiť spotrebiteľom obaly recyklovať a podporovať združenia a spolky v rámci nášho odvetvia s cieľom zvýšiť objem recyklovaného odpadu. Hľadáme neustále nové spôsoby, ako urobiť naše obaly udržateľnejšími. V tomto roku sme napríklad uzavreli partnerstvo so spoločnosťou Loop, aby sme uviedli na trh inovatívne nerezovú a opakovane použiteľnú krabičku určenú pre výrobky Milka, ktorá eliminuje obalový odpad a dopĺňa širšie stratégie spoločnosti Mondelēz v oblasti znižovania odpadu.

+
Ako sa môžu spotrebitelia zapojiť do vášho recyklačného úsilia?

Pracujeme na tom, aby sme spotrebiteľom uľahčili obaly recyklovať alebo opätovne používať - poskytujeme im informácie, ako môžu využiť širokú škálu miestnych recyklačných systémov po celom svete.

+
Ako spoločnosť Mondelēz dosiahne svoje ciele v oblasti recyklácie do roku 2025?

Mondelēz nadviaže spoluprácu s najrôznejšími spoločnosťami s cieľom zbierať a recyklovať obaly na trhoch po celom svete. Mondelēz takisto podporí rôzne združenia a spolky v rámci nášho odvetvia a partnerstva privátneho a verejného sektora pri budovaní potrebnej infraštruktúry pre zníženie množstva odpadu, zvýšenie reálneho objemu recyklovaného materiálu a v konečnom dôsledku aj dosiahnutie svojich cieľov v oblasti udržateľnosti.

+
Bude mať vaša stratégia udržateľnosti dopad na nás ako na vašich obchodných partnerov?

Svoju úlohu pri znižovaní dopadov obalového odpadu na životné prostredie si uvedomujeme a pracujeme na tom, aby sme dosiahli svoje environmentálne ciele. Vážime si prácu a úsilie, ktoré vy, naši dôveryhodní partneri, vkladáte do dosahovaní svojich cieľov v oblasti udržateľnosti. Ak by na vás mala nejaká naša iniciatíva vplyv, budeme vás o každom kroku informovať a budeme hľadať spôsoby, ako na ceste udržateľnosti spolupracovať.

+
Zvažujete odstránenie všetkých plastových obalov?

Zaviazali sme sa optimalizovať a redukovať používanie plastov tam, kde môžeme nájsť udržateľné alternatívne riešenia a zároveň dostatočne ochrániť naše výrobky tak, aby ste z nich mali pôžitok. Starostlivo posudzujeme možnosti všetkých alternatív plastov a naďalej testujeme materiály, aby sme znížili náš vplyv na životné prostredie.