Cacao image 4

Cocoa Life

Milka začala nakupovať kakao z udržateľného poľnohospodárstva. Už v roku 2018 sa zapojila do celosvetového programu Cocoa Life, zameraného na trvalo udržateľné pestovanie kakaa, a na konci roka 2019 by mala jeho prostredníctvom získavať už 100% kakaa, ktoré pre výrobu svojej čokolády používa.

Kakao je základom našej čokolády. Vďaka programu Cocoa Life môžeme zaručiť, že sa Milka vyrába "s citom”. To znamená, že sa zapájame do zlepšovania životných podmienok pestovateľov kakaa aj ich širších komunít, ktoré dlhodobo sužujú napríklad klimatické zmeny, nerovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, chudoba, detská práca a pod. Program Cocoa Life sa snaží tieto problémy a všetky ich aspekty riešiť priamo v mieste, konkrétne v šiestich krajinách, ktoré patria k najväčším producentom kakaa a ktorými sú Ghana, Pobrežie Slonoviny, Indonézia, Dominikánska republika, India a Brazília.

Pretože si suroviny na výrobu našej čokolády vyberáme citlivo, podporujeme komunity pestovateľov kakaa, aby ho mohli pestovať udržateľným spôsobom. S ľuďmi, pre ktorých je pestovanie kakaa zdrojom obživy, sa snažíme spolupracovať. Spoločne hľadáme riešenie, ako tento projekt pretvoriť na aktivitu, ktorá bude prospešná, zakladáme komunity na princípe vzájomnej pomoci a zodpovednosti a snažíme sa ich podporiť v tom, aby dokázali vziať ďalší vývoj aj ochranu prírodných zdrojov do vlastných rúk.

content arrow
Cacao image 5a Cacao image 5b

Neponechávame nič náhode, naším školením v oblasti osvedčených poľnohospodárskych postupov už prešlo 142 800 pestovateľov. Bolo vysadených viac ako 1,2 milióna stromov, ktoré majú vytvoriť tieň na ochranu rastlín a poskytovať pestovateľom ďalšie zdroje príjmu tak, aby dokázali čo najlepšie využívať vzácnu pôdu, na ktorej kakaovníky rastú.

U značky Milka dobre vieme, že čo i len trochu citlivejší prístup dokáže veľké veci. V rámci programu Cocoa Life sme sa zaviazali investovať počas desiatich rokov 400 miliónov dolárov. Tieto prostriedky budú rozdelené medzi 200 000 pestovateľov, čím dokážeme zlepšiť životné podmienky viac ako milióna ľudí.

Vieme, že zmena potrebuje čas. Jedno je ale isté - sme pevne rozhodnutí pomáhať našim pestovateľom a zlepšovať ich životné podmienky. Od konca roku 2018 už program Cocoa Life podporil 142 800 pestovateľov v 1 476 komunitách.

content arrow
Cacao image 6a Cacao image 6b

Veľakrát stačí málo, napríklad naše sporiteľné a úverové asociácie na vidieku učia tamojšie obyvateľstvo lepšie nakladať s financiami, umožňujú pestovateľom sporiť a požičiavať si menšie sumy peňazí zo spoločných fondov. Takéto opatrenia podporujú poľnohospodárov v ich snahe o udržateľné pestovanie a posilňujú v nich vieru v to, že pestovanie kakaa môže byť aktivita, ktorá bude mať z dlhodobého hľadiska prvoradý význam. Aby sme mali istotu, že táto spolupráca bude pre našich pestovateľov skutočne prospešná, je náš dodávateľský reťazec kakaa označený certifikátom svetovej fair trade organizácie FLOCERT a dopad nami zavedených opatrení mapuje nezávislá výskumná spoločnosť Ipsos.

U čokolády, ktorá je označená logom Cocoa Life, si môžete byť istí, že kakao použité na jej výrobu pochádza z udržateľných zdrojov a že tí, ktorí ho vypestovali, dostávajú podporu z nášho programu. Každý, kto sa rozhodne pre logo Cocoa Life na obale výrobkov značky Milka, si našu čokoládu obľúbi rovnako ako my, pretože je vyrobená s citom.

content arrow
Cacao image 7a Cacao image 7b