O kakau

1/1 Cocoa Life

Milka nakupuje akékoľvek kakao z udržateľného poľnohospodárstva. Od roku 2018 je súčasťou celosvetového programu Cocoa Life, zameraného na trvalo udržateľné pestovanie kakaa. To znamená, že sa zapájame do zlepšovania životných podmienok pestovateľov kakaa aj ich širších komunít, ktoré dlhodobo sužujú napríklad klimatické zmeny, nerovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, chudoba, detská práca a pod. Program Cocoa Life sa snaží tieto problémy a všetky ich aspekty riešiť priamo v mieste, konkrétne v šiestich krajinách, ktoré patria k najväčším producentom kakaa a ktorými sú Ghana, Pobrežie Slonoviny, Indonézia, Dominikánska republika, India a Brazília.

Citlivým a zodpovedným výberom surovín pre výrobu našej čokolády podporujeme pestovateľov kakaa, aby ho mohli pestovať udržateľným spôsobom. Spolupracujeme s nimi a spoločne hľadáme riešenie pre zlepšenie ich podmienok a vzájomnú podporu vo vnútri komunít. Pomáhame im, aby dokázali vziať ďalší vývoj aj ochranu prírodných zdrojov do vlastných rúk. V oblasti osvedčených poľnohospodárskych postupov sme už preškolili 142 800 pestovateľov, vysadili sme viac ako 1,2 milióna stromov, ktoré majú tvoriť tieň na ochranu rastlín a poskytovať pestovateľom ďalšie zdroje príjmu.

U značky Milka dobre vieme, že i len trochu citlivejší prístup dokáže veľké veci. Preto sme sa zaviazali v rámci programu Cocoa Life investovať počas desiatich rokov 400 miliónov dolárov. Tieto prostriedky budú rozdelené medzi 200 000 pestovateľov, čím dokážeme zlepšiť životné podmienky viac ako milióna ľudí.

Vieme, že zmena potrebuje čas. Jedno je ale isté - sme pevne rozhodnutí pomáhať našim pestovateľom a zlepšovať ich životné podmienky.